CHP Gençlik Kolları Logo Tasarım Yarışması Başladı!

18.02.2022


CUMHURİYET HALK PARTİSİ

GENÇLİK KOLLARI LOGO TASARIM YARIŞMASI ŞARTMANESİ


BİRİNCİ BÖLÜM

 

GENEL HÜKÜMLER


Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Genel Merkezi “Logo Tasarım Yarışması” düzenlenecektir. Yarışma söz konusu yönerge hükümlerine uygun görev, sorumluluk ve işleyiş çerçevesinde gerçekleşecektir.

Şartnamede Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Genel Merkezi “Kurum” olarak anılacaktır.


İKİNCİ BÖLÜM

1) KONU:

Bu yarışmanın konusu, Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları’nın, değerinin vurgulanmasına vesile olacak, genç ruhuna, yaş özelliklerine ve beğenisine uygun şekilde düşünülmüş, Cumhuriyetin II. Yüzyılını yansıtan tasarımların katılacağı bir logo tasarım yarışması düzenlemektir.

2) AMAÇ:

1.Kurum’un kültürü ve gençlerin ruhuna uygun tasarlanmış logolar ile gençlerin değerlere karşı hissiyatının artmasına katkı sağlamak.
2.Gençlik Kolları logosunun toplumun tüm kesimlerindeki gençleri kapsayacak şekilde yeni dijital dünyaya uygun hale getirmek, 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


3)   YARIŞMAYA KATILACAK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR:


 1. Yarışmaya başvuru ücretsizdir.
 2. Yarışmanın düzenlenmesinde ve jüride görev alanlar ile yarışma konularıyla ilgili yönetici kadrolarındaki görevli kişiler ve bunların birinci derecede kan bağı olan yakınları yarışmaya katılamazlar.
 3. Başvuruyu yapan kişi, tasarımın alt bölümüne aşağıdaki bilgiyi okunaklı bir şekilde eklemelidir.


"Başvuranın E-mail Adresi:

Başvuranlar yarışmaya en fazla 2 logo tasarımı ile katılabilir.

Yarışmaya katılan kişiler, şartnameyi kabul etmiş sayılır. "4)     YARIŞMAYA KATILACAK TASARIMDA ARANACAK NİTELİKLER:


 1. Yarışmaya katılacak logoda Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal kimliğine uygun renkler ve metalar kullanılmalıdır.
 2. Çizim tekniği serbesttir.
 3. Yarışmaya kabul edilecek tasarımın formatı .PNG ve .PDF ile sınırlıdır. Farklı formatta dosyalar kabul edilmez.
 4. Yarışmaya katılacak tasarımın herhangi bir mecra ya da dijital platformlardan alınmamış, tamamen özgün bir eser olması önem arz etmektedir, ayrıca diğer kurum ve kuruluşların yaptığı bu tür yarışmalara katılmamış olması şarttır. Bu hususlardan herhangi biri tespit edildiği takdirde, eserler hangi aşamada olursa olsun yarışma dışı bırakılır ve yarışmacılara verilen ödülü geri alınır. Alıntı ve intihal tasarımın hukuki sorumluluğu yarışmacıya aittir. CHP Gençlik Kolları, telif hakkı ihlallerinin sorumluluğunu kabul etmez.
 5. Tasarımlar vektörel çizim tabanlı programlardan birinde hazırlanmış çalışmalar halinde 300dpi CMYK renk formatında, PNG ve PDF olarak tasarlanmış haliyle ve yapılan çalışma ile ilgili logoyu anlatan A4 sayfasını geçmeyecek şekilde hazırlanacak detaylı açıklama metnini de [email protected] adresine iletilecektir.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

5) BAŞVURU SÜRECİ

 1. Başvuru sahipleri yaptıkları tasarımı [email protected] üzerinden gönderir.
 2. Dosya yükleme sürecinde zarar gören, zamanında başvuru adresine ulaşmayan tasarımlarla ilgili hiçbir hak talep ve iddia edilemez.


6) YARIŞMA TAKVİMİ

 1. Yarışmacılar, 13 Mart 2022 akşamına (23.59) kadar, tasarımlarını;

a)l[email protected] adresinden yüklemelidir.

2. Bu tarihten sonra yapılan başvuru kabul edilmez.


7)     ÇALIŞMA TAKVİMİ:

Eleme Kurulu Toplantısı (Finale kalacak tasarımların belirlenmesi)


Kurul Tarafından Final Değerlendirmesi Yapılması        


Ödül Alan Tasarımın İlanı                                                   


Ödül Töreni ve Logo Lansmanı 

                                          

8) YARIŞMA JURİSİ VE DEĞERLENDİRME


 1. Jüri, Kurumu temsilen seçilecek üyelerden oluşur.
 2. Jüri değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esas alınır.
 3. Jüri kararı kesindir, itiraz edilemez, değiştirilemez.
 4. Jüri, tasarımları aşağıda yer alan ölçüler çerçevesinde değerlendirir.


 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ


Ölçütler Verilecek En Yüksek Puan


Hikayesi(Tasarlanan logonun Kurum’un hikayesine uygunluğu. )20

Özgünlük
20

Armoni(Renklerin CHP’nin Kurumsal Kimliğine uygunluğu)20

Temaya Uygunluk
20

Dijitale Uygunluk
20


Toplam Puan100


9)KARŞILIKLI HAKLAR

 1. Tasarım sahibi tasarımın, dijital ve basılı mecralarda kullanılmasındaki mali hakları ile umuma iletimi konusundaki haklarını süresiz olarak, tam ve alt ruhsatla, Kuruma devrettiğini kabul ve taahhüt edecektir.
 2. Kurum finalde yarışmaya hak kazanan eserlerin, yayın yer ve zamanını tayin etme, kısmen veya tamamen yayınlama yetkisine sahiptir.
 3. Kurum 1. maddede belirtilen kapsamda mali haklarını devraldığı eseri işleme, süre ile sınırlı olmaksızın yayma; süresiz olarak her türlü mecrada umuma iletme (dijital ortam dâhil), yabancı yayın kuruluşlarına, yurt içindeki eğitim ve kültür kurumlarına gönderme hakkına sahiptir.


BEŞİNCİ BÖLÜM

ÖDÜL:Birincilik Ödülü: Akıllı Saat (Apple Watch Series 7)SON HÜKÜMLER

Bu özel şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, “İstisna Sözleşmesine Konu Hizmet Alımlarına İlişkin Usul ve Esaslar” da öngörülen hükümler uygulanacaktır. Özel Şartnamenin ana ilke ve esasları paralelinde, uygulamada ortaya çıkabilecek aksaklıklar ve tereddütlere yönelik tedbirler almaya ve bunun için gerektiğinde özel ve ek şartnameler yapmaya Kurum yetkilidir.


İLETİŞİM

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi Söğütözü, Anadolu Blv No:12, 06510 Çankaya/Ankara