Yankı Bağcıoğlu’ndan Tuzla Piyade Okulu’nda Atatürk’e Yapılan Saygısızlık ile İlgili Açıklama

09.02.2024

Cumhuriyet Halk Partisi Milli Savunma Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Tuzla Piyade Okulunda Atatürk’e yapılan saygısızlık ile ilgili yazılı bir açıklama yayınladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu’nun yazılı basın açıklaması şöyle:

Tuzla Piyade Okulu’nda Atatürk’e saygısızlığa müdahalede bulunan teğmenlere ilişkin karar Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verilerek Milli Savunma Bakanlığı’na gönderilmiştir. Karar MSB hukukçuları tarafından incelenecek ve Bakan onayı hitamında kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Konuya ilişkin olarak teğmenlerin avukatları tarafından detaylı bir açıklama yapılmış, birçok konuya açıklık getirilmiştir.

MSB tarafından menfi bir karar verilmesi durumunda, teğmenlerin avukatları tarafından idari yargıya başvurularak, “ihraç kararının iptali ve göreve iade için” dava açılacaktır.

Elimizde mevcut bilgiler çerçevesinde bu kabul edilemez olay, Tuzla Piyade Okulu Komutanlığında 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni’nde yaşanmıştır.

Takip eden günlerde; bazı yazılı basın organlarında; Atatürk’e saygısızlığa müdahale eden teğmenlerin aleyhinde olmak üzere, olaya ilişkin çok detaylı bilgiler yer almıştır. Tahkikat devam ederken, FETÖ’nün TSK’ya kumpas dönemlerini hatırlatan art niyetli, temelsiz ve tahrik edici yönlendirmelerle genç subayların hedef gösterilmesi adalete vurulan bir darbe olmuş ve Yüksek Disiplin Kurulu özelinde yargı etkilenmeye çalışılmıştır.

Daha sonra MSB tarafından yapılan açıklamalarda; Atatürk resminin takılmak istenmemesi iğne bulunamaması gibi gülünç bir gerekçeye bağlanmak istenmiş, gösterilen tepkinin konunun detayları bilinmeden verildiği, biliniyorsa TSK’na zarar verme hedefli olduğu vurgusu yapılmıştır.

Atatürk’e yapılan saygısızlığa tepki göstermek her Türk vatandaşının görevidir. TSK, Türk milletinin gözbebeğidir. Türk milletinin TSK sevgisi hakkında yorum yapmak, yapıcı eleştirileri bile TSK yıpratılmak isteniyor denerek göz ardı etmek, Türk milletinin TSK sevgi ve saygısını hafife almaktır.

Harp Okulları Kanunu ve Harp Okulları Yönetmeliği gibi sıralı hukuki düzenlemelerde subayların Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda yetiştirilmesi vurgusu mevcuttur. Teğmenlerin hassasiyeti ve tepkisi muhtemelen bu refleks kaynaklıdır. Sözlü tepki esnasında karşılıklı küfürleşmelerin olduğu kabul edilse bile disiplin suçu (kınama cezası) olarak kabul edilebilecek bu durumun cezasının TSK'dan ayırma olmadığı aşikârdır.

Tuzla Piyade Okulu’ndaki olayda Atatürk’e saygısızlığa müdahale eden teğmenlere normal şartlar altında kınama cezası verilmesi beklenirken, saygısızlığı yapan subaylar ile bir tutularak ihraç edilmeleri halinde adalet beklentisi boşa çıkacak, kamu vicdanı zedelenecektir.

Şanlı TSK üniforması üzerine dini kıyafetler giyen bir amiral bile adli yaptırıma tabi tutulmadan YAŞ kararı ile rutin bir şekilde emekliye sevk edilirken, Atatürk’ü koruma refleksinin bu derece ağır bir şekilde cezalandırılması kabul edilemez.

Ama esas olarak;

  • MSB İdari Tahkikatı devam ederken, FETÖ dönemini hatırlatacak şekilde çok detaylı bilgiler içeren yönlendirici, yanıltıcı ve tahrik edici haberler yapan bir gazetenin bu bilgileri nasıl elde ettiğinin,
  • Atatürk’e saygısızlık yapma cesaretini bulan subayların;
  • TSK’na girişi sırasında Mülakat ve güvenlik soruşturmaları sürecinde görev alanların,
  • 5 yıllık Harp Okulu Eğitimlerinde sıralı amirleri tarafından haklarında yapılan değerlendirmelerin,
  • Tuzla Piyade Okulundaki Atatürk’e saygısızlık eylemine zamanında müdahale etmeyerek bu seviyeye gelmesine neden olan sıralı amirlerin,
  • Atatürk’e saygısızlık yapan subayların herhangi bir tarikat veya cemaat bağlantısının olup olmadığının

incelenmesi göz bebeğimiz TSK’nın itibar ve güvenilirliğinin korunması açısından zorunludur.

Bundan sonraki süreçte; değerlendirmeyi yapacak hukukçulara ve bağımsız Türk yargısına güveniyoruz.